Obchodné informácie

Základné informácie o spoločnosti

  • Naša spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1997 na základe živnostenského povolenia k vykonávaniu tejto činnosti. V roku 2021 zmenila spoločnosť právnu formu - na spoločnosť s ručením obmedzeným a vystupuje pod obchodným menom ALEKO recruitment agency, s.r.o  a je zapísaná v OR OS Prešov, vložka číslo 41652/P.
  • Naša spoločnosť ma vydaný ŽL OÚ v Prešove na činnosť Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta.
  • ALEKO recruitment agency, s r.o. prevádzkuje domény www.praca-info.sk, www.aleko.sk


Obchodné informácie :

ALEKO recruitment agency, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov.
IČO : 53 524 365, DIČ : SK 2121414933
OR OS v Prešove, odd.Sro, vložka č.41652/P.

Čísla účtov :

ČSOB, a.s. / pre domáce platby a platby z ČR a EU /
Číslo účtu: 40 2880 7752/7500
IBAN: SK32 7500 0000 0040 2880 7752
SWIFT /BIC/: CEKOSKBX